BESTEL FORMULIER GEDICHTEN-VERHALENBUNDEL

 Vaderdag tip!!

Gedichten en verhalen bundel  'Eg Weslandser ken tog nie' en de bundel 'Vervlogen tijden herleven' met als kado de prachtige Nostalgia Westland kalender. 

Deze aanbieding geldt voor de gehele maand juni. De prijs is € 23,95 per stuk dit inclusief de verzendkosten!  

Graag overmaken op rekening Triodosbank NL38 TRIO 0786 7152 35 t.n.v C. Bol. Onder vermelding 'Westlandse gedichten-verhalen bundel' 

Na overmaking wordt het boek direct verzonden, hartelijk dank, en veel leesplezier toegewenst.