BESTEL FORMULIER GEDICHTEN-VERHALENBUNDEL

 Gedichten en verhalen bundel  'Eg Weslandser ken tog nie' en de bundel 'Vervlogen tijden herleven'

Deze aanbieding geldt voor de gehele maand december De prijs is € 23,95 per stuk dit inclusief de verzendkosten!  

Graag overmaken op rekening Triodosbank NL89 TRIO 0784 9393 14  Onder vermelding 'Westlandse gedichten-verhalen bundel' 

Na overmaking wordt het boek direct verzonden, hartelijk dank, en veel leesplezier toegewenst.